Just another WordPress site
Browsing Tag

Ngân hàng Nhà nước

Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ thất bại

Kho bạc Nhà nước vừa có phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ thất bại, với quy mô gọi thầu rất thấp. Ngày 16/6, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 5.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP), giảm mạnh so với mức gọi thầu 12.500 của phiên tuần…