Just another WordPress site
Browsing Category

Bài viết mới

Các bài viết mới về kinh tế, đầu tư, thị trường, tài chính ngân hàng, bất động sản, chứng khoán

Cửa hàng thuốc bị từ chối cấp giấy đi đường

Hoàn thiện nhiều thủ tục, chờ đợi 2 ngày sau khi nộp hồ sơ xin cấp giấy đi đường, tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, trong đó có cả doanh nghiệp kinh doanh thuốc bị từ chối vì "không thuộc mục Hoạt động công vụ, công ích thiết yếu theo nhóm 6"…