Just another WordPress site

TP HCM xét nghiệm diện rộng tốn hơn 3 nghìn tỉ đồng

Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát cuối tháng 5, TP HCM tiến hành 3 đợt xét nghiệm diện rộng truy tìm F0 với khoảng 11,5 triệu mẫu và đang triển khai đợt 4. Đợt lấy mẫu diện rộng đầu tiên được TP HCM thực hiện khi ổ dịch tại Hội thánh truyền…

Cửa hàng thuốc bị từ chối cấp giấy đi đường

Hoàn thiện nhiều thủ tục, chờ đợi 2 ngày sau khi nộp hồ sơ xin cấp giấy đi đường, tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, trong đó có cả doanh nghiệp kinh doanh thuốc bị từ chối vì "không thuộc mục Hoạt động công vụ, công ích thiết yếu theo nhóm 6"…