The news is by your side.

Gần 37.000 tỷ đồng tiền thuế được gia hạn

0 26

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2020 về gia hạn thời hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất, đến cuối tháng 5, tổng số tiền gia hạn là 36.913 tỷ đồng.

Tổng cục thuế cho biết, tính đến ngày 29 tháng 5 năm 2020 , tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế được đồng ý gia hạn là 36.913 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng được gia hạn là 13.007 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn là 20.365 tỷ đồng, tiền thuê đất được gia hạn là 3.311 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh quý I/2020 được gia hạn là 230 tỷ đồng.

Trước đó, thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất, tính đến ngày 29/5, cả nước có 126.795 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế. Trong đó, số doanh nghiệp, tổ chức đề nghị gia hạn là 101.165, số cá nhân đề nghị gia hạn là 25.630. Ngoài ra còn rất nhiều hồ sơ được nộp nhưng thiếu văn bản hoặc chưa đúng thủ tục, … cần bổ sung thêm

Nhằm hỗ trợ người dân cũng như các doanh nghiệp gặp khó khăn về nạn dịch COVID-19, chính phủ cũng đã ban hành nhiều văn bản cũng nhưng các gói hỗ trợ nhằm kích thích và phát triển kinh tế trong đó co gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng nhằm hỗ trợ các cá nhân, hộ nghèo, doanh nghiệp, … gặp khó khăn. Ngày 9/4/2020, chính phủ cũng ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tính đến ngày 29/5, cơ quan thuế trên cả nước nhận được 14.622 hồ sơ của hộ kinh doanh gặp khó khăn đề nghị được hỗ trợ. Sau khi tiến hành các thủ tụ thẩm định,  cơ quan thuế đã xác nhận có 10.359 hộ kinh doanh đủ điều kiện được hỗ trợ, 2.801 hồ sơ không đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết 42. Còn lại 1.462 hồ sơ của hộ kinh doanh đang được cơ quan thuế tích cực thẩm định, xử lý theo đúng quy định.

Leave A Reply

Your email address will not be published.